وسواس در مقابل خونسردی| ویکی پدیا فارسی

وسواس در مقابل خونسردی

وقتی مضطرب می شم و وسواس میگیردم انگار زیادی احساسی می شم.... و خرافاتی می شم... حرکت کند میشه و صلابتم رو از دست می دم.... اما اگر بتونم همیشه خونسرد و به دور از هر وسواس و اضطرابی باشم... به نظر بهتر کار می کنم... حالا سوال اینه که چه جوری در هر شرایط و همه حال یک آدم خونسرد و به دور از اضطراب و وسواس باشم؟ اگر بتونم همچین کاری کنم خیلی به وضعیتم کمک می کنه